Bernard Bartulović

Rođen je 18.rujna 1968. godine u Mȕnchenu, gimnaziju umjetnički smjer završio je u Banja Luci a potom odlazi  u Zagreb na studij. Završava Akademiju likovnih umjetnosti, nastavnički smjer.

Zaposlen je na HRT-u, na mjestu dizajnera svjetla. Likovno se izražava u tehnici ulja na platnu, lirik i emotivac kojin na svojim platnima dočarava mitologijske motive te pejzaže i mrtve prirode koje ga okružuju. Sudionik je nekoliko likovnih kolonija.

Galerija Bernard Bartulovic