Verica Jadanec

Verica Jadanec je rođena 11. 12. 1966. U Zagrebu. Nakon osnovne škole završava Školu primijenjenih umjetnosti  u Zagrebu smjer grafika. Akademiju likovnih umjetnosti, profesorski smjer završava 1991.

Radi kao profesor likovne umjetnosti u gimnaziji Sesvete, a zadnjih 10 godina kao učitelj likovne kulture u osnovnoj školi Vugrovec – Kašina. Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama. Samostalno je izlagala u Galeriji Ine, u Likumu i na medicinskom fakultetu. Organizatorica je likovne kolonije „Vugrovečko Miholje“ koja se tradicionalno odvija svake godine u Vugrovcu. Sudjelovala je na brojnim likovnim kolonijama i donirala slike u humanitarne svrhe. Bavi se tradicionalnim tehnikama ulja na platnu i crtežima olovkom u boji.