Marijana Štimac

MARIJANA ŠTIMAC – rođena je u Gospiću 30. kolovoza 1972. godine. Osnovno i srednje obrazovanje te Filozofski fakultet završava također u Gospiću, a trenutno radi u osnovnoj školi "Mile Pavičić" Lovinac.

Do sada je izlagala nekoliko puta na skupnim izložbama i tri puta samostalno. Od 1997. godine učestvuje na likovnim kolonijama. Kao sredstvo izražavanja uglavnom koristi boju (ulje na platnu) te na taj način likovni motivi privlače pažnju. Igra oblika i boja u ekspresionističkom stilu dobivaju samostalnu vrijedmost i postaju zanimljive likovne slikarske igre. Nesumljivo moderna smislom nemirnog duha i životnim temperamentom otvara vrata i ide dalje u traženju i izražavanju novih kreativnih slikarskih mogućnosti.