Marina Bedek

Marina Bedek rodjena je 6.3.1955 u Zagrebu gdje je zavrsila osnovnu i srednju skolu. Studije
upisuje 1973 god. te se u istom razdoblju posvecuje slikarstvu i keramici kao hobiju.


1997. upisuje privatnu slikarsku skolu pod strucnim vodstvom Dine Trtovca.
Likovno se najcesce izrazava u ulju / manjom mjerom akrilikom i akvarelom. Sudionica je mnogih
likovnih kolonija  .Do sada je imala nekoliko skupnih i samostalnih izlozbi . Tematika slika
uglavnom je vezana za more kamen i krs.