Milan Komljenović

Pripada u mlađe generacije likovnih umjetnika , rođen je u Prijedoru, BiH, 1959. godine, diplomirani je ekonomist. Do rata imao je niz samostalnih izložbi, a 1992. g. dolaskom u Zagreb i učlanjenjem u "Fortunu – ART" sudjeluje na mnogim likovnim kolonijama

(dvorac Veliki tabor, Bedekovčina ´95. itd) te na niz skupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim kolekcijama širom Hrvatske i Europe.
Slikarstvo Milana Komljenovića je karakteristično po kombiniranoj tehnici temper e i ulja s kojom majstorski vlada.