Robert Auer

Robert Auer rođen je 27. studenog 1873. u Zagrebu. Učio je na Obrtnoj školi u Zagrebu, Umjetničko obrtnoj školi u Beču od 1891. do 1894. kod profesora Ch. Griepenkerla i na Akademiji u Münchenu (1895. K. Maar).

Prvi je i jedini hrvatski slikar koji je izlagao na izložbi münchenske secesije 1896., uz bok naprednim umjetnicima onodobne Europe, 1900. na Svjetskoj izložbi u Parizu dobio je posebno priznanje za svoje dvije slike. Jedan je od suosnivača prvog staleškog udruženja umjetnika Hrvatske – Hrvatskog društva umjetnosti, te jedan od inicijatora pokretanja visokoškolske ustanove za likovno obrazovanje, današnje ALU. Svojim je dosljedno provedenim školovanjem na münchenskoj i bečkoj Akademiji te na naprednoj Kunstgewerbeschule, koju su pohađali i pioniri secesijskog pokreta Klimt i Schile, stekao zavidnu naobrazbu, te iznimnu tehničku vještinu po kojima je bio prepoznat od suvremenika, kao izdvojen primjer majstora slikara. 1897. godine sa svojom suprugom Leopoldinom Auer-Schmidt otvorio je privatnu umjetničku školu u Zagrebu, u kojoj su učili Tomislav Krizman i Joso Bužan.
Među osnivačima je Društva hrvatskih umjetnika. Sa Belom Čikošem radio je dvije godine 1902. i 1903. u SAD na dekorativnim zadacima. Godine 1904. utemeljio je sa Čikošem, Frangešom, Ivekovićem, Kovačevićem i Valdecom hrvatsku sekciju "Lade", tajnik koje je bio do 1918. Od 1905. učiteljevao je na Obrtnoj školi. Pomagao je 1895. Bukovcu u slikanju Hrvatskog preporoda (zastora u HNK).

U početku je slikao tamnim bojama bez svijetlih tonova i svjetla. Kasnije usvaja maniru "uljepšanog" relizma i secesije (aktovi i portreti), a pod Bukovčevim utjecajem poprima djelomično poentilističku tehniku i svjetliju paletu. Auerovo slikarstvo morat ćemo od početka promatrati kao tradicionalno, ali u kontekstu zapadnoeuropke tradicije kojoj je odgojem, školovanjem, ali i visokom razinom kvalitete svojega slikarstva i pripadao. Njegovo slikarstvo obilježno je primarno studijama ženskog akta, portretima, te figuralnim kompozicijama i dekorativnim panoima.ono po čemu je ovaj slikar najprepoznatljiviji je slikanje gologa ženskog tijela, odnosno izrazimo li se poetičnije, bilježenje ljepote tijela kao vrhunaravne teme u umjetnosti

Robert Auer umro je 8. ožujka 1952. godine u Zagrebu.