Slavko Živković

Rodjen je u 28.siječnja 1962. u Županji. Osnovnu i srednju školu završio u Županji, a diplomirao 1988. na Grafičkom odjelu Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu.Na istom odjelu je pohaðao i specijalni tečaj. Bavi se pedagoškim radom, član Hrvatskog društva likovnih umjetnika "LIKUM" od 1989.

Do sada imao deset samostalnih izložaba i stotinjak zajedničkih. Dobitnik nagrade Studentske bijenalne izložbe grafike i Bijenala mladih u Kikindi 1990. Uz osnovnu vokaciju grafičara intenzivno slika ulja na platnu, pastele i akvarele. Najviše radi pejsaže s motivima slavonske ravnice, a u grafici proučava deregulaciju procesa.