Zdenko Radovanić

Rođen je 1967. godine u Osijeku, živi i radi u Ivanovcu. Slikarstvom se bavi 15-ak godina. Do sada je izlagao na 8 samostalnih i 15 skupnih izložaba. Sudionik je 30-ak likovnih kolonija, likovnih aukcija i humanitarnih priredbi.

Dobitnik je mnogih priznanja i zahvalnica za svoj likovni i humanitarni rad (za djecu poginulih branitelja, za Ligu za borbu protiv raka, za obnovu kulturnih spomenika itd).
U sklopu prikupljanja sredstava za Hrvatsko društvo za logoterapiju i egzenstecijsku analizu sudjeluje na aukciji slika sa Pricom, Jordanom, Lackovićem – Croatom, Rabuzinom i drugim.

Član je likovne udruge «Likar» iz Osijeka i  udruge likovnih umjetnika «Fortuna – Art» iz  Zagreba. Studira slikarstvo u likovnoj školi «Agora».

Djela mu se nalaze u privatnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu.