Ana Cerovski

Rođena je 1947 godine. Završila je Geodetsku školu, slikarstvom se bavi 20-ak godina. Član je udruga HLD-a Zagreb, SULS iz Varažduna i Fortune – ART. Imala je do sad tri samostalne izložbe i 30-ak skupnih.

Najčešće radi u ulju na platnu i tehnici akverela. Sudionica je mnogih humanitarnih kolonija.