Bozidar Skofac

Rođen 1950. godine u Letovaniću gdje živi i radi. Profesor je zemljopisa i biologije u srednjoj školi u Sisku. Od djetinjstva se bavi crtanjem, a zadnjih petnaestak godina intenzivno slika pretežno tehnikom ulja na platnu, a manje akvarelom i gvašem.

Do sada je priredio 20 samostalnih izložbi i sudjelovao na 30-tak skupnih. Član je likovnih udruga Solikum u Sisku i Petriart u Petrinji. Tematski je najviše vezan uz motive Turopolja, Pokuplja i Posavine. Čest motiv njegovih slika je tradicijska turopoljska arhitektura.