Gordana Dronjić

Gordana Dronjić rođena je u Zaprešiću, završila je Srednju primijenjenu školu smjer aranžer-dekorater. Slika desetak godina, izražava se u svim tehnikama od crteža u ugljena, olovke do akvarela, gvaša i ulja. Sudionica mnogih humanitarnih kolinija. Živi i radi u Zaprešiću.